Custom Name Necklace with Rhinestone Letters

pierced, Plush Felt Skull Earrings - Pink or Blue Skull Earrings - Felt Skulls - Felt Earrings - Cute Ear Rings - Halloween Earrings Jewelry

$10.00

Loading

In stock

Handmade

Description

I skullsjust skullslove skullsthe skullsway skullsthese skullsearrings skullsturned skullsout! skulls skullsSelect skullspink skullsor skullsblue skullsskulls.I skullsembroidered skullsand skullshandstitched skullsthe skullslittle skullsplush skullsskulls skullsin skulls*eco-friendly skullsfelt. skulls skullsThe skullsskulls skullsare skullslightly skullsstuffed skullsand skullsare skullsembroidered skullson skullsboth skullssides. skullsEach skullspair skullsis skullshandcrafted, skullsso skullsmay skullsvary skullsslightly skullsfrom skullsphoto skullsshown.The skullsskulls skullsmeasure skullsabout skulls22mm skullsx skulls17mm skulls(just skullsunder skulls1 skullsinch skullstall skullsx skullsjust skullsunder skulls3/4 skullsinch skullswide). skulls skullsThe skullsearrings skullsare skullslightweight skullsand skullsmade skullswith skullssurgical skullssteel skullsfishhook skullsear skullswires.Combined skullsshipping skullscost skullsis skullsavailable skullsfor skullsmultiple skullsitems.*eco-friendly skullsfelt skullsis skullsmanufactured skullsin skullsthe skullsUSA skullsfrom skullshigh skullsquality skullspolyester skullsfiber skullsmade skullsfrom skulls100% skullspost-consumer skullsrecycled skullsplastic skullsbottles.

1 shop reviews 5 out of 5 stars

Loading